Årsmøte i Brodd Badmintonklubb

årsmøte.jpg

Til medlemmene i Brodd Badmintonklubb

Innkalling til årsmøte i Brodd Badmintonklubb

Mandag 09/03-2015 kl. 18:00

Årsmøtet avholdes i møterommet i Storhaug Idrettshall.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 23/02-2015.

Sakene kan sendes til Brodd Badmintonklubb, Postboks 1090, 4015 Stavanger eller på e-mail til post@broddbadminton.no.

Fullstendig saksliste sendes ut på mail, legges ut på Brodd Badmintonklubb sin hjemmeside og kunngjøres på facebook en uke før årsmøtet avholdes.

Med hilsen

Styret
Stavanger, 10/02-15

SAKSPAPIRER:

Årsregnskap 2014

2013 Lov Brodd Badminton

2015 Lov Brodd Badminton, forslag

Saksliste årsmøte 2015

Budsjett 2015

Årsmelding 2014