Årsmøte 2019

årsmøte.jpg

Innkalling til årsmøte i Brodd Badmintonklubb

Mandag 18/03-2019 kl. 18:00 Årsmøtet avholdes i møterommet i Storhaug Idrettshall.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 28/02-2019. Sakene kan sendes til Brodd Badmintonklubb, Postboks 1090, 4015 Stavanger eller på e-mail til post@broddbadminton.no. Fullstendig saksliste med relevante sakspapirer sendes ut på mail, legges ut på Brodd Badmintonklubb sin hjemmeside og kunngjøres på facebook senest en uke før årsmøtet avholdes.

 

 

SAKSLISTE 2019 

 

Årsmelding 2018

Resultatregnskap 2018

Balanseregnskap 2018

Revisorgodkjennelse 2018

Budsjett 2019