Årsmøte 2017

årsmøte.jpg

Til alle medlemmer i Brodd Badmintonklubb


Innkalling til årsmøte i Brodd Badmintonklubb
13/03-2017 kl. 18:00
Årsmøtet avholdes i møterommet i Storhaug Idrettshall.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 28/02-2017.
Sakene kan sendes til Brodd Badmintonklubb, Postboks 1090, 4015 Stavanger eller på e-mail
til post@broddbadminton.no.
Fullstendig saksliste med relevante sakspapirer sendes ut på mail, legges ut på Brodd
Badmintonklubb sin hjemmeside og kunngjøres på facebook senest en uke før årsmøtet
avholdes.

Innkalling til årsmøte

Årsmelding 2016

Regnskap 2016

Budsjett 2017