Årsmøte 2016 i Brodd Badmintonklubb

årsmøte.jpg

Innkalling til årsmøte i Brodd Badmintonklubb 29/02-2016 kl. 18:00
Årsmøtet avholdes i møterommet i Storhaug Idrettshall.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15/02-2016.
Sakene kan sendes til Brodd Badmintonklubb, Postboks 1090, 4015 Stavanger eller på e-mail til post@broddbadminton.no.
Fullstendig saksliste med relevante sakspapirer sendes ut på mail, legges ut på Brodd Badmintonklubb sin hjemmeside og kunngjøres på facebook en uke før årsmøtet avholdes.

Sakspapirer:
Saksliste for årsmøtet 2016
Årsmelding 2015
Lovnorm for idrettslag
Kommentarer til endringer i NIF lovnorm

Regnskap for 2015
Budsjett for 2016